cảm biến nhiệt độ - đầu ra tương tự và kỹ thuật số

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-58LM20A-H4T1S

S-58LM20A-H4T1S

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR ANALOG -55C-130C WLP-4B

Trong kho: 117.647

$0.85000

S-5855ADBA-I4T1U

S-5855ADBA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-75C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5855AADA-I4T1U

S-5855AADA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5855AECB-I4T1U

S-5855AECB-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-60C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5852ABCAC-A8T1U4

S-5852ABCAC-A8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL 75C-95C HSNT8-A

Trong kho: 142.146

$0.70350

S-5855ABAA-M5T1U

S-5855ABAA-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-115C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855ABBA-M5T1U

S-5855ABBA-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-75C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5851AAA-I6T1U

S-5851AAA-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-125C SNT-6A

Trong kho: 86.614

$1.27000

S-5855ABDB-M5T1U

S-5855ABDB-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855ADAB-M5T1U

S-5855ADAB-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-115C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855ADCB-M5T1U

S-5855ADCB-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-60C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855ABDA-M5T1U

S-5855ABDA-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855ACDA-I4T1U

S-5855ACDA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5855AECA-I4T1U

S-5855AECA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-60C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-8110CNB-DRA-TF-G

S-8110CNB-DRA-TF-G

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR ANALOG -40C-100C SC82AB

Trong kho: 343.112

$0.29145

S-5855ACDB-M5T1U

S-5855ACDB-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5855AACA-I4T1U

S-5855AACA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-60C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5855AEAB-M5T1U

S-5855AEAB-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-115C SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5851AAA-M6T1U

S-5851AAA-M6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-6

Trong kho: 86.614

$1.27000

S-5855AEDA-I4T1U

S-5855AEDA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

SENSOR DIGITAL -40C-55C SNT-4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

Top