cảm biến nhiệt độ - bộ điều nhiệt - trạng thái rắn

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-5844A70DB-A4T2U3

S-5844A70DB-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 70DEGC ACT LO HSNT4-B

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5841A90A-I6T1U

S-5841A90A-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 90DEGC ACT HI SNT-6A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5843A90CC-I6T1U

S-5843A90CC-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 90DEGC ACT HI SNT-6A

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5841A95D-M5T1G

S-5841A95D-M5T1G

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 95DEGC ACT LO SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5842ABAAU-M6T1U

S-5842ABAAU-M6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 65DEGC ACT HI SOT23-6

Trong kho: 180.115

$0.55520

S-5844A75CC-A4T2U3

S-5844A75CC-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT OPEN DRAIN HSNT4-B

Trong kho: 274.725

$0.36400

S-5844A63DB-M5T1U3

S-5844A63DB-M5T1U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT OPEN DRAIN SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5844A85CE-A4T2U3

S-5844A85CE-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 85DEGC ACT HI HSNT4-B

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5844A70BD-M5T1U3

S-5844A70BD-M5T1U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 70DEGC ACT LO SOT23-5

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5844A80CD-A4T2U3

S-5844A80CD-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 80DEGC ACT LO HSNT4-B

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5844A75CD-A4T2U3

S-5844A75CD-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 75DEGC ACT LO HSNT4-B

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5842AAAL-M6T1U

S-5842AAAL-M6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 45DEGC ACT HI SOT23-6

Trong kho: 180.115

$0.55520

S-5855AAAA-I4T1U

S-5855AAAA-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT PROG PUSH-PULL SNT4A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5841A85C-I6T1U

S-5841A85C-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 85DEGC ACT HI SNT-6A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5844A85CD-I4T1U3

S-5844A85CD-I4T1U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 85DEGC ACT LOW SNT4A

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5841A80B-I6T1U

S-5841A80B-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT 80DEGC ACT LOW SNT-6A

Trong kho: 101.851

$1.08000

S-5844A77DC-M5T1U3

S-5844A77DC-M5T1U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT OPEN DRAIN SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5843AA5DC-I6T1U

S-5843AA5DC-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT SNT-6A

Trong kho: 256.410

$0.39000

S-5844A97DB-M5T1U3

S-5844A97DB-M5T1U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT SOT23-5

Trong kho: 240.384

$0.41600

S-5844A75AB-A4T2U3

S-5844A75AB-A4T2U3

ABLIC U.S.A. Inc.

THERMOSTAT OPEN DRAIN HSNT4-B

Trong kho: 274.725

$0.36400

Top