cảm biến từ - công tắc (trạng thái rắn)

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-5712ACNL1-M3T1U

S-5712ACNL1-M3T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3

Trong kho: 103.092

$0.97000

S-5716ACDH1-I4T1U

S-5716ACDH1-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SNT-4A

Trong kho: 104.761

$1.05000

S-5741RBL0-M3T2U

S-5741RBL0-M3T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3

Trong kho: 211.864

$0.47200

S-57RB1L8S-A6T8U

S-57RB1L8S-A6T8U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC LATCH, BIPOLAR, TDELAY=

Trong kho: 80.291

$1.37000

S-5742RBH0B-Y3N2U

S-5742RBH0B-Y3N2U

ABLIC U.S.A. Inc.

BIPOLAR HALL EFFECT LATCH

Trong kho: 172.176

$0.58080

S-57RB1L8S-L3T2U

S-57RB1L8S-L3T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC LATCH, BIPOLAR, TDELAY=

Trong kho: 80.291

$1.37000

S-5716ANSL3-I4T1U

S-5716ANSL3-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SNT-4A

Trong kho: 104.761

$1.05000

S-5742NBL1I-Y3N2U

S-5742NBL1I-Y3N2U

ABLIC U.S.A. Inc.

BIPOLAR HALL EFFECT LATCH

Trong kho: 172.176

$0.58080

S-5743NBH1A-M3T4U

S-5743NBH1A-M3T4U

ABLIC U.S.A. Inc.

HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED

Trong kho: 70.967

$1.55000

S-5712ACSL2-I4T1U

S-5712ACSL2-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SNT-4A

Trong kho: 297.309

$0.33635

S-5742NBL0I-Y3N2U

S-5742NBL0I-Y3N2U

ABLIC U.S.A. Inc.

BIPOLAR HALL EFFECT LATCH

Trong kho: 172.176

$0.58080

S-57GDNL3S-A6T8U

S-57GDNL3S-A6T8U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH, OMNIPOLAR, TDEL

Trong kho: 80.291

$1.37000

S-5715CNSL1-I4T1U

S-5715CNSL1-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SNT-4A

Trong kho: 264.550

$0.37800

S-5716ACSL1-M3T1U

S-5716ACSL1-M3T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3

Trong kho: 248.015

$0.40320

S-5715ECDL1-I4T1U

S-5715ECDL1-I4T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SNT-4A

Trong kho: 264.550

$0.37800

S-5716ACDH1-M3T1U

S-5716ACDH1-M3T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SOT23-3

Trong kho: 104.761

$1.05000

S-5716ANSL3-M3T1U

S-5716ANSL3-M3T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3

Trong kho: 104.761

$1.05000

S-5716ANDL2-M3T1U

S-5716ANDL2-M3T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SOT23-3

Trong kho: 104.761

$1.05000

S-57RBNL1S-L3T2U

S-57RBNL1S-L3T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC LATCH, BIPOLAR, TDELAY=

Trong kho: 80.291

$1.37000

S-576ZNL1R-L3T2U

S-576ZNL1R-L3T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

MAGNETIC LATCH, ZCL, TDELAY=0.00

Trong kho: 56.410

$1.95000

Top