tuyến tính - bộ khuếch đại - thiết bị đo đạc, bộ khuếch đại op, bộ khuếch đại đệm

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-89430BCFM-H4CTFU

S-89430BCFM-H4CTFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT 8TMSOP

Trong kho: 113.636

$0.88000

S-89130BC-I8T1U

S-89130BC-I8T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 136.986

$0.73000

S-89713B-I8T1U

S-89713B-I8T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 188.497

$0.53051

S-89430ACNC-HBUTFG

S-89430ACNC-HBUTFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC88A

Trong kho: 376.081

$0.26590

S-89120BPH-H4B-TFU

S-89120BPH-H4B-TFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 358.371

$0.27904

S-89630AB0A-K8T2U

S-89630AB0A-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT 8TMSOP

Trong kho: 37.854

$3.17000

S-89430ACMC-HBUT2U

S-89430ACMC-HBUT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5

Trong kho: 376.081

$0.26590

S-89430BCPH-H4CTFU

S-89430BCPH-H4CTFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 298.641

$0.33485

S-89120ANC-1A2-TFG

S-89120ANC-1A2-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC88A

Trong kho: 468.186

$0.21359

S-89120BFM-H4B-TFU

S-89120BFM-H4B-TFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT 8TMSOP

Trong kho: 128.205

$0.78000

S-89430ACMC-HBUT2G

S-89430ACMC-HBUT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5

Trong kho: 376.081

$0.26590

S-89110BPH-H4A-TFU

S-89110BPH-H4A-TFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 379.867

$0.26325

S-89431ACNC-HBVTFG

S-89431ACNC-HBVTFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC88A

Trong kho: 299.823

$0.33353

S-89140BC-I8T1U

S-89140BC-I8T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 128.205

$0.78000

S-89431BCPH-H4DTFU

S-89431BCPH-H4DTFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 111.111

$0.90000

S-89713B-K8T2U

S-89713B-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT 8TMSOP

Trong kho: 85.271

$1.29000

S-89110AMC-1A1-TFU

S-89110AMC-1A1-TFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5

Trong kho: 175.438

$0.57000

S-89140BC-K8T2U

S-89140BC-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT 8TMSOP

Trong kho: 136.986

$0.73000

S-89110BPH-H4A-TFG

S-89110BPH-H4A-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 2 CIRCUIT SNT8A

Trong kho: 358.371

$0.27904

S-89431ACMC-HBVT2G

S-89431ACMC-HBVT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5

Trong kho: 299.823

$0.33353

Top