đồng hồ / thời gian - bộ định thời và bộ dao động có thể lập trình

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-1411G40-K8T2U4

S-1411G40-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-1410G47-A8T1U4

S-1410G47-A8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG HSNT8-A

Trong kho: 212.372

$0.47087

S-1410J41-K8T2U4

S-1410J41-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 99.999

$1.10000

S-1411H30-K8T2U4

S-1411H30-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-1411G27-A8T1U4

S-1411G27-A8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG HSNT8-A

Trong kho: 212.372

$0.47087

S-1410G42-K8T2U4

S-1410G42-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-1411J36-K8T2U4

S-1411J36-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 99.999

$1.10000

S-1410G29-K8T2U4

S-1410G29-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 199.600

$0.50100

S-1410J47-A8T1U4

S-1410J47-A8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG HSNT8-A

Trong kho: 212.372

$0.47087

S-35720C01I-K8T2U

S-35720C01I-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC 2-WIRE TIMER 8TMSOP

Trong kho: 114.935

$0.87005

S-1410G30-K8T2U4

S-1410G30-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-35710C01I-K8T2U

S-35710C01I-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC 2-WIRE TIMER 1MHZ 8TMSOP

Trong kho: 57.894

$1.90000

S-1410G28-K8T2U4

S-1410G28-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 94.017

$1.17000

S-35710M01I-E8T3U

S-35710M01I-E8T3U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC 2-WIRE TIMER 1MHZ 8HSOPA

Trong kho: 19.726

$6.59000

S-1410H30-K8T2U4

S-1410H30-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-35720C02I-K8T2U

S-35720C02I-K8T2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC 2-WIRE TIMER 8TMSOP

Trong kho: 114.935

$0.87005

S-1410I45-K8T2U4

S-1410I45-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 99.999

$1.10000

S-1411J28-K8T2U4

S-1411J28-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

S-1411I25-A8T1U4

S-1411I25-A8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG HSNT8-A

Trong kho: 212.372

$0.47087

S-1410G41-K8T2U4

S-1410G41-K8T2U4

ABLIC U.S.A. Inc.

IC OSC WATCHDOG TIMER 8TMSOP

Trong kho: 201.751

$0.49566

Top