pmic - giám sát viên

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-1009N13I-M5T1U

S-1009N13I-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 128.205

$0.78000

S-80133CLMC-JIST2U

S-80133CLMC-JIST2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 318.928

$0.31355

S-80957CNNB-G9TT2G

S-80957CNNB-G9TT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC82AB

Trong kho: 312.793

$0.31970

S-80155BNMC-JHGT2U

S-80155BNMC-JHGT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 318.928

$0.31355

S-1000N25-M5T1U

S-1000N25-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 325.309

$0.30740

S-1003CA45I-I6T1U

S-1003CA45I-I6T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SNT-6A

Trong kho: 294.854

$0.33915

S-80952CLNB-G7NT2G

S-80952CLNB-G7NT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC82AB

Trong kho: 312.793

$0.31970

S-80917CNMC-G8MT2G

S-80917CNMC-G8MT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 312.793

$0.31970

S-80159BLMC-JFKT2U

S-80159BLMC-JFKT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 318.928

$0.31355

S-80958CLMC-G7UT2G

S-80958CLMC-G7UT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 312.793

$0.31970

S-80942CLMC-G7CT2U

S-80942CLMC-G7CT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 128.205

$0.78000

S-80941CNPF-G9BTFU

S-80941CNPF-G9BTFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SNT-4A

Trong kho: 335.965

$0.29765

S-80127CNMC-JKMT2U

S-80127CNMC-JKMT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 131.578

$0.76000

S-80824CLMC-B6JT2U

S-80824CLMC-B6JT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 125.000

$0.80000

S-80139CLMC-JIYT2U

S-80139CLMC-JIYT2U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 318.928

$0.31355

S-1000C28-M5T1U

S-1000C28-M5T1U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 325.309

$0.30740

S-80126ANMC-JCLT2G

S-80126ANMC-JCLT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 318.928

$0.31355

S-80940CNPF-G9ATFU

S-80940CNPF-G9ATFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SNT-4A

Trong kho: 348.894

$0.28662

S-80913CNPF-G8HTFU

S-80913CNPF-G8HTFU

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SNT-4A

Trong kho: 272.814

$0.36655

S-80851CLMC-B7CT2G

S-80851CLMC-B7CT2G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

Trong kho: 325.309

$0.30740

Top