logic - cổng và biến tần

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-75V04ANC-5V5-TFG

S-75V04ANC-5V5-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERTER 1CH 1-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V08ANC-5V2-TFG

S-75V08ANC-5V2-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE AND 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V86ANC-5V8-TFG

S-75V86ANC-5V8-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE XOR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L04ANC-5L5-TFG

S-75L04ANC-5L5-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERTER 1CH 1-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L00ANC-5L1-TFG

S-75L00ANC-5L1-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE NAND 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L08ANC-5L2-TFG

S-75L08ANC-5L2-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE AND 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75LU04ANC-5L6TFG

S-75LU04ANC-5L6TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERTER 1CH 1-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L14ANC-5LA-TFG

S-75L14ANC-5LA-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERTER 1CH 1-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V00ANC-5V1-TFG

S-75V00ANC-5V1-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE NAND 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V14ANC-5VA-TFG

S-75V14ANC-5VA-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERT SCHMITT 1CH 1-IN SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75VU04ANC-5V6TFG

S-75VU04ANC-5V6TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC INVERTER 1CH 1-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L86ANC-5L8-TFG

S-75L86ANC-5L8-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE XOR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L02ANC-5L3-TFG

S-75L02ANC-5L3-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE NOR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V32ANC-5V4-TFG

S-75V32ANC-5V4-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE OR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75V02ANC-5V3-TFG

S-75V02ANC-5V3-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE NOR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

S-75L32ANC-5L4-TFG

S-75L32ANC-5L4-TFG

ABLIC U.S.A. Inc.

IC GATE OR 1CH 2-INP SC88A

Trong kho: 309.818

$0.32277

Top