pmic - bộ điều khiển cung cấp điện, màn hình

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
S-8425AAFFT-TB-U

S-8425AAFFT-TB-U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY

Trong kho: 73.333

$1.50000

S-77100A11-I8T1U4

S-77100A11-I8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SEQUENCER

Trong kho: 175.438

$0.57000

S-8424AACFT-TB-U

S-8424AACFT-TB-U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-8424AAKFT-TB-G

S-8424AAKFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-77100A12-I8T1U4

S-77100A12-I8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 500.475

$0.19981

S-8424AAAFT-TB-U

S-8424AAAFT-TB-U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 72.847

$1.51000

S-77100A01-I8T1U4

S-77100A01-I8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 500.475

$0.19981

S-8424AADFT-TB-U

S-8424AADFT-TB-U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-77100A12-T8T1U4

S-77100A12-T8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 468.186

$0.21359

S-77100A02-T8T1U4

S-77100A02-T8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 468.186

$0.21359

S-8424AABFT-TB-G

S-8424AABFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-8424AACFT-TB-G

S-8424AACFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-8425AAAFT-TB-U

S-8425AAAFT-TB-U

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 148.099

$0.67522

S-8424AAAPA-TF-G

S-8424AAAPA-TF-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8SON

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-77101A02-T8T1U4

S-77101A02-T8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 468.186

$0.21359

S-8424AAHFT-TB-G

S-8424AAHFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-8424AAGFT-TB-G

S-8424AAGFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

S-77100A01-T8T1U4

S-77100A01-T8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SQUENCHER

Trong kho: 468.186

$0.21359

S-77100A02-I8T1U4

S-77100A02-I8T1U4

ABLIC U.S.A. Inc.

POWER SEQUENCER

Trong kho: 175.438

$0.57000

S-8424AAJFT-TB-G

S-8424AAJFT-TB-G

ABLIC U.S.A. Inc.

IC POWER SUPPLY SWITCHING 8TSSOP

Trong kho: 155.625

$0.64257

Top